БЕЛАСИЦА АД – София

Цени на предлаганите услуги и изделия

Поръчка :

Заплащането се извършва на място при клиента, за което веднага се издава касова бележка. За всички извършени услуги, вложени материали и продукти може да се издаде данъчна фактура, на място при клиента.

Описание на услугата Цена с вкл. ДДС
1 Демонтаж, метрологична проверка и монтаж на водомер 18 лв.
2 Метрологична проверка и монтаж на водомер взет чрез фирма “Беласица” АД 7.20 лв.
3
Пломбиране на водомер за проверка, взет чрез фирма “Хидротест” ООД
7.20 лв.
4 Пломбиране на водомер, закупен НОВ чрез фирма “Беласица” АД 7.20 лв.
5 Пломбиране на клиентски водомер от друга фирма 10 лв.
6 Монтаж на клиентски водомер 15 лв.
7 Монтаж на спирателен кран 26 лв.
8 Монтаж на клиентски спирателен кран 20 лв.
9 Монтаж на спирателен кран закупен от „Беласица“ АД 20 лв.
10 Изкупуване на стария водомер ½”, ¾” сух 2 лв.
½”, ¾” мокър 4 лв.
¾” дълго тяло 5 лв.

Тестът на водомери ще се извършва от оправомощена лаборатория за първоначална и последваща проверка на водомери

„Хидротест” ООД

Заповед на главния директор на Главна дирекция ”Метрологичен надзор” № А-21/16.03.2010 г.

Тестът на водомери, които не издържат проверката не се заплащат, ако се закупи нов водомер чрез фирма „Беласица” – АД

В дадените цени на водомери са включени стойността на водомера, както и всички разходи по доставка, монтаж и пломбиране на водомера .

Поръчка за услугите на Беласица АД можете да направите тук

Обратно в услуги и цени на Хидротест ООД

2

Направено от Gudasoft