За нас

Измерване на водомери„Хидротест” ООД е лаборатория за метрологична проверка на водомери, която започва дейноста си през ноември 2009 г. със Заповед за оправомощаване № А-О-011/14.04.2010 г. на Държавната агенция по метрология и технически надзор.

Лабораторията разполага с изпитвателен стенд за водомери тип СИВ-20. Има действаща система за управление на качеството, която съответства EN ISO/IEC17025 – EN ISO19011 и

EN ISO/IEC17020 – EN ISO19011

Направено от Gudasoft